Literature database – Netherlands

This database reviews some important and relevant local papers on financial literacy. The papers are written by various stakeholders, and indicate the relevant discussions on financial literacy in the Netherlands.

English:

"Rather no money for a year than a year without internet", is the opinion of 70 % of children in the ages 9 to 12. this study was conducted in the context of the money week 2019.


Local Language:

‘Liever een jaar geen geld dan een jaar geen internet’ vindt 70% van de kinderen uit groep 6 t/m 8. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de week van het geld 2019.


Reference:

https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/rapportage-onderzoek-week-van-het-geld-2019.pdf


English:

This study reviews the results of the PISA 2015 wave to financial literacy among Flemish students.


Local Language:

Deze studie bespreekt de resultaten van de PISA 2015 ronde naar financiële geletterdheid onder Nederlandse scholieren.


Reference:

Van Camp, S., Warlop, N. & De Meyer, I. (2014). Financiële Geletterdheid Van 15-Jarigen. Vlaamse Resultaten Van Pisa2012. Universiteit Gent.


English:

Two in ten students are worried about their own financial situation, experience stress from it and cannot always pay bills on time. It is also striking that the help offered is often reactive, the student must ask for help himself. While it is precisely with financial problems that a proactive approach is required.


Local Language:

Twee op de tien studenten maken zich zorgen over de eigen financiële situatie, ervaart daarvan stress en kan niet altijd rekeningen op tijd betalen. Opvallend is ook dat geboden hulp veelal reactief is, de student moet zelf om hulp vragen. Terwijl juist bij financiële problematiek een proactieve benadering nodig is.


Reference:

Hogeschool Utrecht (2019) Part 1, A. van der Veer, T. Madern, Eline Maussen: https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/hu-rapport-2019-studeren-zonder-financiele-zorgen-financiele-problematiek-onder-hbo-studenten-deel-1.pdf Part 2, A. van der Veer, T. Madern, B. van der Meulen, C. Oomen: https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/hu-rapport-2019-studeren-zonder-financiele-zorgen-problemen-signaleren-en-studenten-begeleiden-deel-2.pdf


English:

Great influence from parents has a positive effect on responsible financial behavior. In addition, it appears that influence from parents promotes women's financial behavior more than that of men. Financial education programs could be improved by taking into account the influence of parents and differences between men and women


Local Language:

Grote invloed van ouders heft een positief effect op verantwoord financieel gedrag. Daarnaast blijkt dat invloed van ouders het financieel gedrag van vrouwen meer bevordert dan dat van mannen. Financiële-educatieprogramma’s zouden verbeterd kunnen worden door rekening te houden met de invloed van ouders, en verschillen tussen mannen en vrouwen.


Reference:

N. Tang, A. Baker, P.C. Peter (2015), Investigating the disconnect between financial knowledge and behavior: The role of parental influence and psychological characteristics in responsible financial behaviors among young adults. Journal of Consumer Affairs, 49(2), 376-406. Full article: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/joca.12069 Dutch Summary: https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/samenvatting-ouderlijke-invloed-op-financieel-gedrag-jongeren.pdf


English:

This literature study looked at the effectiveness of financial education programs and interventions for children and adolescents. It appears that financial education programs can improve the financial knowledge and attitude of children.


Local Language:

In dit literatuuronderzoek is gekeken naar effectiviteit van financiële-educatieprogramma’s en interventies voor kinderen en adolescenten. Het blijkt dat financiële-educatieprogramma’s de financiële kennis en houding van kinderen kunnen verbeteren.


Reference:

A. Amagir, W. Groot, H. Maassen van den Brinks, A. Wilschut (2018) A review of financial-literacy education programs for children and adolescents. Full article: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047173417719555 Dutch Summary: https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/Samenvatting_Financi%C3%ABle_educatie_door_ervaringleren_werkt_Amagir2017.pdf


English:

This study by Money Wise shows that financial education can be effective. Lessons that are aligned with the development stage and the daily lives of children, are developed with education professionals so that they are didactically sound, and address both knowledge and skills, can have significant effect on students’ financial competences.


Local Language:

Dit onderzoek laat zien dat financiële educatie effectief kan zijn. Lessen die aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van kinderen, ontwikkeld met onderwijsprofessionals zodat het didactisch goed in elkaar zit, en dat inzet op zowel kennis als vaardigheden, kan significant effect hebben op de financiële vaardigheden van leerlingen.\


Reference:

https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/Contribution_of_education_materials_to_financial_capability_primary_school_students.pdf


English:

how can we advance responsible financial behavior? In this article, Nibud (Dutch National Institute for Family Finance Information) and Wijzer in geldzaken (money wise) demonstrate that education can be effective, as long as it is approached in the right way.


Local Language:

Dit paper omschrijft effectieve manierne om verantwoord financieel gedrag te bevorderen.


Reference:

https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/Nibud_studentenonderzoek_2017.pdf


English:


Local Language:


Reference:

https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/Nibud_studentenonderzoek_2017.pdf


English:


Local Language:


Reference:

https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/Nibud_studentenonderzoek_2017.pdf


English:


Local Language:


Reference:

https://www.wijzeringeldzaken.nl/bibliotheek/!/kinderen-en-jongeren