Origanizations and Networks – Belgium

General information

Wikifin.be is een portaalsite die je helpt bij jouw financiële beslissingen: hij stelt je gratis onafhankelijk, betrouwbare en handige informatie ter beschikking, onafhankelijk van private financiële spelers.

http://www.wikifin.be

Budget guidance

Je kan bij het CAW terecht met elke vraag, bezorgdheid of probleem. Dat is altijd en overal gratis. Wanneer je contact opneemt met één van onze hulpverleners, verhelderen we eerst samen je vraag en je situatie. Vervolgens kunnen we je advies en informatie of kortdurende hulp geven (helpen bij je administratie of andere praktische zaken, een aantal gesprekken om een knoop te ontwarren, ...).

http://www.caw.be

Budget management

Wanneer je moeite hebt met het zelfstandig betalen van je rekeningen, het bijhouden van een administratie en het volgen van een budgetplan, dan is budgetbeheer misschien een betere optie. Het doel van budgetbeheer is hetzelfde als dat van budgetbegeleiding (leren hoe je je inkomsten en uitgaven kan beheren), maar gaat nog een stapje verder. Een maatschappelijk werker zal ook hier samen met jou een inventaris van je schulden maken en een budgetplan opstellen, maar de maatschappelijk werker ontvangt bovendien je inkomsten op een budgetbeheerrekening en doet de betalingen van je vaste kosten en van je schulden in jouw plaats. Je krijgt leefgeld op een afnamerekening, om eten of andere noodzakelijke aankopen te kunnen betalen.

https://www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw

Information about debts, rights and laws of debt owner

Informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser...

http://www.eerstehulpbijschulden.be

Debt management

SAM zet zich in voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving die voor iedereen de grondrechten garandeert en gaat voor een kwaliteitsvol leven. SAM ondersteunt praktijkwerkers en structuren die daartoe bijdragen. SAM inspireert met innoverende modellen en praktijken. SAM daagt uit om complementair te werken en synergie te realiseren tussen praktijk, sectoren en beleid.

https://www.samvzw.be/