Literature database – Belgium

This database reviews some important and relevant local papers on financial literacy. The papers are written by various stakeholders, and indicate the relevant discussions on financial literacy in Flanders.

English:

This study is part of the research chair on financial literacy. It shows the importance of financial literacy, and indicates the current status.


Local Language:

De Itinera studie maakt deel uit van het onderzoek in het kader van de Leerstoel Wikifin.be. Het toont het belang aan van financiële geletterdheid, en geeft een stand van zaken.


Reference:

https://www.itinerainstitute.org/nl/artikel/financiele-educatie/


English:

A necessary condition to have a succesful implementation of financial literacy in schools, is that teachers have a sufficiently high level of financial literacy. This article assesses the financial literacy of 368 students in the last year of a teacher training program in 8 Flemish universities of applied sciences. The results indicate that for 84% of the respondents, financial literacy is insufficient. Students from an economic background have less shortcomings in their financial literacy.


Local Language:

Een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie van financiële educatie in het secundair onderwijs, is dat leerkrachten zelf over voldoende financiële kennis beschikken. Op basis van een onderzoek bij 368 laatstejaarsstudenten uit de lerarenopleiding secundair onderwijs uit 8 Vlaamse hogescholen besluiten we dat voor 84% de financiële kennis daarvoor onvoldoende is.


Reference:

De Moor, L., Van Campenhout, G., Verschetze, L., De Smedt, J., 2014. Financiële Kennis Bij Toekomstige Leerkrachten. Bank- en Financiewezen.


English:

This study discusses a number of essential characteristics of financial education, as well as the increasing social impact of it. As a solid background in financial literacy is necessary, the study discusses the main procedures to measure financial literacy.


Local Language:

In deze studie wordt aandacht besteed aan een aantal wezenlijke kenmerken van de financiële vorming en aan het nut en de toenemende maatschappelijke relevantie ervan. Omdat het voor het succes van financiële vorming noodzakelijk is een zo volledig mogelijk beeld te verwerven van de graad van financiële geletterdheid wordt in dit essay ook ingegaan op de wijze waarop die geletterdheid wordt gemeten.


Reference:

Van Damme, M., 2015. Financiële educatie, in: Kunsten, K.V.A.v.B.v.W.e. (Ed.), Standpunten 36, p. 32.


English:

Wikifin.be examined what topics on financial affaires are discussed in families. They show that, as children grow up, more financial topics are discussed.


Local Language:

Wikifin.be onderzocht welke thema’s rond geldzaken aan bod komen in gezinnen. Naarmate de kinderen ouder worden, komen er andere geld gerelateerde thema’s aan bod.


Reference:

Wikifin.be, 2016. Hoe Wordt Binnen Het Gezin Met Geldzaken Omgegaan in België? FSMA, Brussel, p. 47.


English:


Local Language:

Stapstenen stap voor stap je budget beheren biedt een praktisch werkbare methode om het overzicht op een budget te bewaren. Het nodige materiaal is in het boek voorhanden, zodat de lezer er meteen zelf mee aan de slag kan. Naast de praktische kant wordt ook de nadruk gelegd op het hoe en waarom van sparen. Ook hier biedt het boekje eenvoudige tips die de lezer voor zichzelf kan gebruiken.


Reference:

http://www.boek.be/boek/stapstenen-stap-voor-stap-je-budget-beheren


English:


Local Language:

Het stripverhaal Andermans Schuld?! kan vanaf de eerste graad in het secundair onderwijs aan bod komen. Het is het een vervolg op de strip Eigen Schuld?! Doelstellingen: - nadenken over het eigen budget en met geld omgaan - de aankoop van een auto is één ding: maar wat met de kosten van verzekeringen, autotaksen, onderhoud, benzine ? - vrienden en geld lenen : een goede combinatie? - het belang van het opmaken van schriftelijk bewijs wanneer een lening wordt aangegaan inzien - betekenis rente en intrest achterhalen - het eigen consumptiegedrag en dat van andere jongeren in vraag stellen Korte inhoud: Vincent is ondertussen 18. Hij heeft een weekendjob, een vakantiejob en spaart al twee jaar voor een tweedehands auto. Nu vraagt een goede vriend aan hem om lening te geven, tegen een hoge intrest. Wat moet hij nu doen?!


Reference:

https://www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be/nl/aanbod/1011/stripverhalen-eigen-schuld-dikke-bult


English:

Investigation of the Financial Literacy Competences of Poverty's People


Local Language:

Onderzoek naar de financiële geletterdheidscompetenties van mensen in armoede


Reference:

http://eufin.org/docs/FinLit_eindrapport_20april2020.pdf